Syreceller

Vi lagerför följande celler från Analytical Industries . (Teledynes beteckningar inom parantes.)

.
 • PSR-11-39-MD (R22-D). 8,5-13mV. 570 kr/st

 • Classic Kiss, Inspiration Classic, Optima, Juergensen Marine Hammerhead, Oxy Spy.
 • PSR-11-39-MHD (R22-D). 9-13mV. 620 kr/st

 • Megalodon, Optima, Hammerhead.
 • PSR-11-75-D (K1-D). 7-13mV. 570 kr/st

 • Sport Kiss
 • PSR-11-39-JD (R17-D). 8,5-13mV. 570 kr/st

 • Cis-Lunar, Ouroboros, El Cheapo I & II, Expedition-X, Vandagraph VN202, Divesoft He/O2 analyzer.
 • PSR-11-33-NM1 (R10-DS). 20+/-2mV. 750 kr/st

 • BioMarine MK15.x
 • PSR-11-39-MD1 (R22-DHO). 20+/-2mV. 570 kr/st

 • ANDI Alpha 1 Oxygen anlyzer, BMR-500, OMS Oxygen Analyzer OX-ANII, Nuvair Quickstick and Pro O2

 • Andra celler från Analytical Industies och Teledyne tas hem på beställning. • OBS! Alla priser är cirkapriser som kommer att justeras efter $-kursen

  www.rekodeko.se